Composers

Folk Songs, Azerbaijani

Voice
Folk music
Song
Dance
by popularity

#

274 Azerbaycan xalq manhilari

A

A dağlarAbı-yaşıla bürünürAç xurcunuAğ dəvə yüklənibdirAğacda leyləkAğlama balamAhu kimiAlmaAlmanı alma, gəlinAlmanı atdım xaralaAltımda madyanAman kəklik əlindənAman nənəAman ovçuAman yarAnacanAparmağa gəlmişikAranda qaldımAraxçının məndədiAraz üstə, düz üstəAşağıdan bir gəmi gəlirAşıq balanıAşiqəmAtlandım Nərman iləAy bülbüllərAy dilbərAy dili-diliAy gözəlAy ləliAy loyluAy mübarəkAy nənəm də qurbanAy qadasıAy qara qızAy qaraqaş, qaragözAy qızAy qız heyranın ollamAy qiz, sənə maliyəmAy sallanıb gedən yarAy sarısaçAy sonaAy uca dağların başındaAy yol açın, gəlin gəlirAyın aydınlığıAyrı düşdümAzerbaijani Folk SongsAzərbaycan maralı

B

Bağa girdim üzüməBağçada gülBağçadan gələn səsBağçası barıBağın bağımca varmıBahar olduBax, baxBazarda almaBazarda bal var, laylayBazarda kişmişBəh-bəhBəli, bəli, canBəri baxBeşik başındaBiçinçiyəmBir ala gözlü yarBir alagözBir cüt sonaBir dənəsənBizə gəlBoynunda var sarılıqBoyuna qurbanBu gecəBu gələn yara bənzərBudur, bir cüt qara gözBülbüllər oxurBülbülün geydiyi sarıBulud zülflü

C

Can gülüm, can-canCan qurban eylərCan vermə qəmi-eşqəCanlar içindəki canımCayran balaCəlal xalıqCeyran cevgilim

D

Dağda bitər lalələrDağıstanDağlarda çiçəkDara zülfünDedim bir busə verDəli ceyranDərdin alımDəsmalDilbərDilbərim

E

El yallıEllərə də verEvləri Tərtər üstəEvləri var xana-xanaEy bivəfa yar, səni

G

Gedək gəzək baxçadaGedərəm ElxanaGəl al məni, yar, yarGəl görümGəl məni aldatmaGəl, gəl sevirəm səniGəl, gəl, ay ellər gözəliGəldimGəl-gəlGəlinərGəlirəm, gedirəm xəbərin olsunGəlmə, gəlməGəlmədin, yarGəlmişikGəmi bənd olurGet, ay batandan sonra gəlGetdi yarGetmə bulaq başınaGirdim yarın baxçasınaGöydə ulduz əllidirGözəlGözəlim sənsənGül açdıGül baxçalarGül oğlanGülbaşmaqGülə-güləGünahım nədir

H

HalayHaray naşı əlindənHaray, mən ölləmHəsiri basmaHəştərxanHəyətləri soğanaqlıqHüsnü bağında

K

Kaş ki, pis gün olmayaydıKəklikKimin yarısanKönlüm elə pünhandırKüçələrə su səpmişəm

L

LaçınLaylayLeylaLeylacanLeylan

M

Mən gedirəm ZəngilanaMən gülü dəstə bağlaramMəni dövri-fələk qoymuşMənzərəmMərəndən aşdımMeyvələrdən üç meyvə varMinəydim atın kəhəriniMuleyliMürsəl

N

Namərd oğlanNa-na-nayNar atdılarNar, ey narNar, nar, nargiləNar-narNaxçıvanNazlı yarNə baxırsan yanı-yanıNə durmusan dağ başındaNə gözəldirNə halətdirNecə qıydınNey şikəstəsiNeylərsənNəzir eyləmişəmNinniNiyə balam

O

O sürməli gözlərinO xal nə xaldırOnu demə zalım yarOyan, oyan

P

ParoxodPəricanPinəçi mənəmPiyada Koroğlu

Q

Qadan alımQadan alım, ay qaragözQalada yatmış idimQalalıyamQapıda duran mənəm,mənQara giləQara qaşın vəsməsiQara qızQara tellərQara xal yarQarabağ şikəstəsiQarabağda bir dənəsənQarabağın yollarına düşəydimQaragözlü nigarım varQaşın arasındaQaşın arasında xalınQızılgülQızımQoy gülüm gəlsinQubanın ağ alması

S

Saçın ucun hörməzlərSalma gözdən məniSandığa girsəm neylərsənSarı bülbülSarı gəlinSəhər-səhər yaz çağıSəndən mənə yar olmazSəni coxdan sevirəmSəni yanasan, toyuq tutanSənsən gözəlimSevgili yarSevgilimSona bülbüllərSona xanım.Su gəldiSürməli qızSüsən sünbül

T

TelliTərlan kimiTiflisin yollarıTirmə şalımToyun mübarək olsunTütü nənəm

U

Uca barıdan aşaramUca dağ başındaUca dağlar basında

X

Xına yaxdı havasıXoş gəldinXoş getdinXumar oldum

Y

Yad aldı məniYadıma sən düşəndəYadıma, sən düşəndəYaqut yəməni neylərYar bizə qonaq gələcəkYar gəldiYar gəlirYar, neylədinm sənəYarım çıxdı qabaqdanYarım qəşəgiYarıma baxYaxan düymələYaylıqYelpazəYenə, yarəbYeri ha, yeri haYeri- yeri, qurbanım olumYeri, dam üstə yeriYeri, nazəninYeri, yeri

Z

Zəhmətin işığıZülfün dara

Ç

Çal papaqÇal, oynaÇək, şumla yeriÇit tumanÇıxdı günəş

Ö

Ölürəm, ay ellər qızı

Ü

Üç gündər birÜç telli durna

İ

İki almaİş başınaİstəkanın deşılsin

Ş

Şəfəq sökülürkənŞeşgülan bizim olsunŞeyda xanımŞuşa ceyranıŞuşanın dağları

Ə

Əlində sazın qurbanıƏs, ey GiləvarƏsmə, badi-səbaƏsmə, səba yelləriƏylən, gəlinƏzizim, keçmə məndənƏzmə, əzmə tağları