Mezzo Solo
Mezzo + ...
For beginners
Composers

Anton Foerster

All Compositions

Compositions for: Mezzo

Wikipedia
17. června 1926 (ve věku 88 let) Novo mesto
Anton (Antonín) Foerster (Förster) (20. prosince 1837 Osenice – 17. června 1926 Novo mesto) byl český skladatel, dirigent, varhaník a hudební pedagog působící ve Slovinsku.
Pocházel z muzikantské rodiny. Základy hudební výchovy mu dal jeho otec Josef Förster. Ve dvanácti letech začal studovat gymnázium v Mladé Boleslavi, odkud přešel na vyšší gymnázium v Českých Budějovicích, kde v roce 1858 maturoval. Po maturitě vstoupil do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě a studoval zde především církevní hudbu a gregoriánský chorál. Zastupoval také klášterního varhaníka. Po jedenácti měsících však svůj noviciát ukončil a odešel do Prahy studovat na univerzitu práva. Během právnických studií pokračoval ve svém hudebním vzdělávání. Jako výborný tenorista vstoupil do zpěváckého spolku Hlahol. Seznámil a spřátelil se také s Bedřichem Smetanou, kterého pak po celý život považoval za svůj vzor. Po absolutoriu na právnické fakultě v roce 1863 odešel do Ronova nad Doubravou. Pracoval zde jako domácí učitel a připravoval se na dvě závěrečné zkoušky. Právníkem se ale nikdy nestal. Odloučen od Prahy si uvědomil, jak mu hudba schází a rozhodl se proto pro dráhu hudebníka.
V lednu 1865 odešel Antonín Foerster do Chorvatska. Přijal nabízené místo varhaníka a sbormistra při biskupské katedrále v Senji. Protože zde byly bohoslužby konány ve staroslověnštině, musel skládat církevní skladby v tomto jazyce. Založil katedrální sbor a také pomáhal při zřízení hudební školy. Do Senje si pak po svatbě v říjnu 1865 přivezl svou ženu Petronilu. Na jaře 1865 se jim zde narodil nejstarší syn Antonín (Antonin) a v červenci téhož roku se rodina přestěhovala do Lublaně.
V Lublani byl Antonín Foerster v letech 1868 až 1909 sbormistrem sboru Narodne čitalnice (Národní knihovny), dirigentem orchestru, který založilo Dramatično društvo a regenschori katedrály svatého Mikuláše. Zároveň pracoval jako hudební pedagog na lublaňských středních školách. V roce 1877 založil varhanickou školu, byl spoluzakladatelem časopisu Cerkveni glasbenik (Církevní hudebník) a jeho dlouholetým redaktorem (1878–1908). Ke konci války se přestěhoval do Noveho mesta, kde v červnu 1926 zemřel. Pohřben je v Lublani.
Dětmi Antonína a Petronily Foerstrových byli: